1. Būrelis finansuojamas iš NVŠ tikslinių valstybinių lėšų.
 2. Būrelio užsiėmimai vyks mokykloje pasibaigus pamokoms (suderinus su mokinių tvarkaraščiu).
 3. Programos aprašymas. Būrelio mokiniai  mokysis visų pagrindinių kelių eismo ir saugaus elgesio taisyklių. Teoriniai – praktiniai užsiėmimai:
 • Saugaus eismo samprata. Pėsčiųjų ir keleivių saugaus elgesio taisyklės. Elgesys viešajame transporte. Saugi elgsena eismo aplinkoje.  Bendrosios eismo dalyvių pareigos. 
 • Saugos priemonės ir jų naudojimas  eisme (atšvaitai, saugos diržai, apsauginiai šalmai, individualios saugos priemonės). KET eismo dalyviams.  Atsakomybė už save ir kitus kelyje. 
 • Gamtosauga ir dviratis. Pasiruošimas laikyti dviračio ir mopedo vairuotojo KET testą pažymėjimui gauti. Mechaninio judėjimo samprata.
 • Pirmosios medicininės pagalbos suteikimas nukentėjusiam. Atsargus elgesys prie vandens. Skęstančiųjų gelbėjimo pagrindai. 
 • Sveikatos ir sveikos gyvensenos samprata. Fizinis aktyvumas. Veikla ir poilsis. 
 • Saugi elgsena buityje ir gamtoje. Psichologinis pasirengimas grėsmėms ir pavojams. Pagarbus bendravimas.
 • Stichinės nelaimės. Pavojai. Civilinė sauga. Karinio parengimo pradmenys. 
 • Gaisrai. Gaisrinė sauga.  Evakuacija iš pastato. Elektra mūsų namuose. Darbų sauga. Saugi elgsena buityje ir gamtoje.
 • Pinigų istorija. Mano pasaulis (astronomijos pagrindai).
 • Tiriamoji veikla.